Slovenščina

Mestni botanični vrt Trst

Lastnik Mestnega botaničnega vrta, ki je del Znanstvenih mestnih muzejev, je Občina Trst. Vrt je organiziran v različne oddelke, kakor je prikazano na zemljevidu in dodan mu je tudi naraven rezervat, ki ga tvorita gozdova Biasoletto in Farned v izmeri 90 hektarjev.
Mestni botanični vrt objavlja tudi «Index Seminum» (seznam semen), v katerem so naoeteta semena za izmenjavo in navedeni vsi pripadajoči podatki.
Ta seznam pooeiljamo oetevilnim drugim botaničnim vrtovom po vsem svetu za brezplaμno izmenjavo semen med znanstvenimi ustanovami.
Mestni botanični vrt povezuje znanstveno raziskovalno delo in ohranjanje okolja in danes služi tudi v didaktične namene ter za preživljanje prostega časa.
Zadostiti mora potrebam sodobnega raziskovalnega dela, obenem pa tudi ozaveoečati javnost v odnosu do naravoslovja. Predstavlja torej novo prilo¡nost za
kulturno rast vse oetevilnejoee javnosti.

Ustanova ima torej različne vloge, opravlja raziskovalno funkcijo in sistematično klasifikacijo, ohranja, goji in razmnož uje zdravilne, kulturne in užitne rastline, lokalne vrtnine, samoniklo in endemično floro dežele in sosednih območij, vodne in močvirske rastline, sočnice in predstavlja pravi, čeprav umeten otok florističnega bogastva ter ima
strateoeko vlogo pri ohranjanju biolooeke raznovrstnosti in posledično človekovega obstoja.
Kadar je vrt, kot v naoeem primeru, vpet v mestno življenje ne le, da pomembno prispeva delu botanikov, ampak vzpostavlja dialog z mestnim prebivalstvom, ki želi izboljoeati
svoje znanje, ali pa samo uteči pred onesnaženim in odtujevalnim mestnim vrvežem.

Mestni Botanični Vrt Trst

1. Samonikle rastline
Ta del vrta je v pripravi. Uredili in obnovili bomo zgodovinske gredice, osredotočili se bomo na najzanimivejše rastline tržaškega, in istrskega območja ter sosednjih dežel.

2. Sobne rastline
Začetni del ogleda je namenjen strupenim rastlinam. V »vrtu strupov« lahko pobližje spoznate najbolj razširjene strupene ali smrtno nevarne sobne rastline.

3. Okrasne rastline
V gredicah, ki obkrožajo vrt, najdemo nekaj zbirk okrasnih rastlin (Hedera-praprot, Hosta- funkija, Helleborus- teloh, Paeonia-potonika, Rosa-vrtnica, Viola-vijolica), pomladanske čebulnice (Crocus- krokus, Galanthus- zvonček, Eranthis- jarica) in jesenske (Sternbergia- rumeni žafran)

4. Cvetnik čarobnih rastlin
V gredici, zasnovani na zamisli ezoteričnih sugestij, ki jo krasi kamnita fontana, simbol trojice, so zbrane rastline, katerim pripisujejo čaroben, religiozen in mitološki pomen. Magija je metafora odnosa z naravo, osnova duhovnega človekovega upora proti neznanemu, nerazložljivemu, spodbuda za spoznavanje tradicij, ki velikokrat slonijo na lečilni moči rastlin in na tabujih, povezanih z dejansko nevarnostjo rastline. Nikakor pa ne gre za spodbujanje praznoverne vraževernosti.

5. Vrt zdravilnih rastlin
Vrt, posvečen zdravilnim zeliščem, je zasnovan po sistematičnih kriterijih (Pignatti, 1982). Izbor vrst sloni na seznamu rastlin, vpisanih v Uradno farmakopejo Republike Italije, dopolnjenem z vrstami, zajetimi v etnobotaničnih študijah Furlanije-Julijske krajine (Lokar, Poldini, Rossi), iz zgodovinskih seznamov (Marchesetti) in v raziskavah, ki zadevajo zdravilna zelišča avstro-ogrskega Primorja (Tominz, 1881).

6. Lotos
V bazenih so umeščene različne vrste vodnih rastlin, med katerimi je zbirka lotosov (Nelumbo sp.), ki je v polnem razcvetu julija in avgusta, v barvni paleti spreminjajočih se odtenkov od bele do rožnate in rumene.

7. Užitne rastline
Po natančnih in skrbnih raziskavah s področja prehranjevanja z užitnimi samoniklimi rastlinami, je bil ta del vrta urejen upoštevaje različna naravna okolja, v katerih rastejo posamezne vrste, kar omogoča lažje prepoznavanje teh rastlin v naravi.

8. Formalni vrt
V urejenih gredicah, obrobljenih z nizkoraslo živo mejo iz pušpana, je prikazanih nekaj zbirk okrasnih rastlin, ki cvetijo v različnih letnih časih. Rodovi, ki jih tu zastopajo številne različne vrste, so Helleborus (teloh – cv. II-IV), Narcissus (narcisa – cv. XI-V), Paeonia (potonika – cv. III-V), Iris (perunika – cv. II-VII), Hydrangea (hortenzija – cv. IV-IX), Hosta (funkija – cv. V-VII), Rosa (vrtnica – cv. V-X), Salvia (žajbelj – cv. IV-XI).

9. Z zelmi obarvano -odsek rastlin za barvanje
Odločitev, da namenimo del botaničnega vrta rastlinam za barvanje, se je porodila iz želje, da bi predstavili nekatere vrste, ki so jih uporabljali barvarji, dodali pa smo jim nekaj samoniklih rastlin, manj pogosto v uporabi in na krajevni ravni, ter eksotičnih rastlin, ki težko prenašajo našo ostro zimo in jih je potrebno zaščititi in preseliti v toplo gredo.

10. Koristne rastline
Po zaključku pozorne obnove vseh objektov in poti, bodo v tem delu predstavljene rastline, ki najbolj služijo človeku, tiste rastline torej, ki jih uporablja v različne namene (prehrambne, kozmetične, industrijske) in ki
so človeka spremljale skozi zgodovino in razvoj.

11. Vrt strupov – pot strupenih rastlin
Vodeni ogled nam omogoča, da pobliže spoznamo nekatere strupene rastline. O vsaki dobimo vrsto znanstvenih informacij, zanimivosti ter pojasnil o uporabnosti. Na poti izvemo veliko tudi o koristnosti strupa. V farmakoloških opombah je na etiketi navedena terapevtska uporabnost različnih strupenih sestavin.

 

Informacije

Mestni botanični vrt Trst – Občina Trst
Oddelek za kulturo – Znanstveni muzeji
ul. Carlo de Marchesetti, 2

Tel./Fax +39 040 360 068
ortobotanico@comune.trieste.it
Vodeni obiski so po vnaprejoenjem dogovoru za oeolske in druge skupine v sredo in petek od 10.00 do 11.30 ure v organizaciji zdru¡enja “Cittaviva”. Direktni avtobusi oet. 25,26 ali oet. 6, 9, 35 in peoepot: postaja na trgu
Volontari Giuliani, peoepot Scala San Luigi-Campo San Luigi; ali od naslednje postaje Scala Margherita po ulici Pindemonte-Bosco Biasoletto.